فریزر
یخچال
آب سرد کن
خدمات پس از فروش مرکزی خدمات پس از فروش مرکزی:    ۸۸۵۴۱۱۳۳-۰۲۱ و  ۸۸۵۴۲۹۶۴-۰۲۱